CLOSE

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου 

1. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα δεσμεύεστε από την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και θα πρέπει να διαβάζετε το κείμενο αυτό κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και να βεβαιώνεστε ότι το αποδέχεστε. 

2. Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ’ ευθύνη της FINEDECO – ΜΑΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ” (εφεξής “FINEDECO. για τους εξής σκοπούς: i. την ανάπτυξη, εκτέλεση και εφαρμογή της σύμβασης αγοραπωλησίας για τα προϊόντα που έχετε αγοράσει, ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και εμάς, ii. τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας, και iii. την παροχή, με τη συναίνεσή σας, πληροφοριών σε ό,τι αφορά τα προϊόντα της FINEDECO ή οποιασδήποτε άλλης μάρκας/εταιρείας που ανήκει στον Όμιλο MARIADIS (δραστηριοποιούμενης στους τομείς της διακόσμησης, της κατασκευής, των έτοιμων προϊόντων μόδας και των οικιακών ειδών και σε άλλους τομείς συμπληρωματικούς των προαναφερθέντων, συμπεριλαμβανομένων αυτών των καλλυντικών και των δερμάτινων ειδών καθώς και στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου), στην οποία παροχή πληροφοριών περιλαμβάνεται, όσον αφορά στα προαναφερθέντα προϊόντα, η αποστολή εμπορικής αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλου ισοδύναμου ηλεκτρονικού μέσου (όπως για παράδειγμα SMS). Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε ό,τι αφορά την αποστολή τέτοιων ενημερώσεων, ανατρέχοντας σε αυτήν την ιστοσελίδα στο πεδίο “Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ” , όπου έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε επίσης να διαγραφείτε από την αποστολή ενημερώσεων στο πεδίο “Newsletter”. iv. Στην περίπτωση που μας μεταβιβάζετε προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου, φέρετε την ευθύνη να έχετε ενημερώσει το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με τη χρήση των στοιχείων του και να έχετε εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεσή του ότι οι πληροφορίες αυτές δίδονται για τους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω. Σε περίπτωση που έχετε αγοράσει ένα προϊόν ή μια δωροκάρτα, τα προσωπικά στοιχεία του τρίτου προσώπου που μας έχετε παραχωρήσει θα χρησιμοποιηθούν για τους κάτωθι σκοπούς: α) διαχείριση της παράδοσης ή/και επαλήθευση της σωστής παράδοσης του αντίστοιχου προϊόντος και β) απάντηση τυχόν ερωτημάτων ή εξυπηρέτηση αιτημάτων που ενδεχομένως είτε εσείς είτε το τρίτο πρόσωπο διατυπώσετε. v. Σε περίπτωση που προτιμάτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή αποθήκευσης της κάρτας σας και ενεργοποιείτε την “Γρήγορη Αγορά”, μας επιτρέπετε ρητά να επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα αναφερόμενα στοιχεία ως απαραίτητα για την ενεργοποίηση και την ανάπτυξη αυτής της λειτουργίας. Ο κωδικός CVV της κάρτας χρησιμοποιείται μόνο για την αγορά που βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αποθηκεύεται ούτε υπόκειται κατόπιν σε επεξεργασία ως μέρος των στοιχείων των καρτών σας. Η συγκατάθεσή σας για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, επιτρέπει την αυτόματη συμπλήρωση των δεδομένων σας σε μεταγενέστερες αγορές, συνεπώς δεν θα είναι απαραίτητο να καταχωρείτε τα δεδομένα σας σε κάθε νέα διαδικασία, και θα θεωρείται ότι τα στοιχεία θα είναι έγκυρα και θα ισχύουν για μεταγενέστερες αγορές. Μπορείτε να τροποποιείτε τα στοιχεία των καρτών σας και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των στοιχείων αυτών ανά πάσα στιγμή, μέσω της υποενότητας “Κάρτες” στην ενότητα “Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ”. Η FINEDECO αποθηκεύει και μεταβιβάζει τα δεδομένα των καρτών σας σύμφωνα με τις διεθνείς βασικές αρχές της εμπιστευτικότητας και ασφάλειας για τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Η χρήση αυτής της λειτουργίας ενδέχεται να απαιτεί για λόγους ασφαλείας την αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας. Θυμηθείτε ότι η ασφάλεια, όταν κάνετε χρήση αυτού του ιστότοπου, εξαρτάται επίσης από τη σωστή χρήση του και από τη διατήρηση ορισμένων εμπιστευτικών κωδικών. 

3. Η FINEDECO, με έδρα στην οδό Πόντου αρ. 01, τ.κ.61100, Κιλκίς, ως υπεύθυνη επεξεργασίας του αρχείου, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων και να εξασφαλίζει την από την πλευρά σας άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και εναντίωσης, μέσω αποστολής ενός e-mail στη διεύθυνση info@finedeco.gr, υπόψη “Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – FINEDECO. Αν κρίνεται απαραίτητο θα σας ζητήσουμε να μας παράσχετε φωτοτυπία της ταυτότητάς σας, του διαβατηρίου ή άλλου ισχύοντος αποδεικτικού εγγράφου. 

4. Για την εκπλήρωση των σκοπών του όρου 2 ανωτέρω, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε ή να μεταβιβάσουμε τα στοιχεία που μας έχετε δώσει στην μητρική εταιρεία του ομίλου MARIADIS [την FINEDECO, FACTUM, ORGAN1C ARCH1TR3CTUR3, BELLART ] και σε ορισμένες άλλες εταιρείες οι οποίες αποτελούν μέρος του ομίλου MARIADIS (δραστηριοποιούμενες στους ως άνω αναφερόμενους τομείς). Δια του παρόντος σας ενημερώνουμε ότι με την εγγραφή σας και με την παροχή πληροφοριών μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, μας εξουσιοδοτείτε ρητά να γνωστοποιήσουμε ή/και να μεταβιβάσουμε τις εν λόγω πληροφορίες στις προαναφερθείσες εταιρείες του ομίλου MARIADIS. Μπορούμε επίσης να γνωστοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σε θυγατρικές και συνδεδεμένες με την MARIADIS εταιρείες, τρίτους υπεύθυνους επεξεργασίας, κέντρα συλλογής πληροφοριών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι βοηθούν στις επιχειρηματικές μας λειτουργίες (όπως π.χ. διακρίβωση απάτης, συλλογή λογαριασμών, εταιρικά προγράμματα και προγράμματα ανταμοιβής, προμηθευτές υπηρεσιών τεχνολογίας, διαχείριση οικονομικών συναλλαγών, υπηρεσίες logistics, μεταφορές, διαχείριση παραγγελιών και υπηρεσίες προς τον πελάτη, και/ή ανάλυση των συναλλαγών που γίνονται μέσω της ιστοσελίδας προκειμένου να παρέχουμε στους χρήστες μας επαρκείς εγγυήσεις στις συναλλαγές αγορών, κλπ) ή που είναι απαραίτητοι για την διαχείριση των αγορών σας. Παρέχοντάς μας πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα ή, άλλως, σε εμάς, μας εξουσιοδοτείτε ρητά να γνωστοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας, όπως ανωτέρω περιγράφεται. Η συγκατάθεσή σας σε αυτή την πρόσβαση/γνωστοποίηση περιλαμβάνει εκείνες τις περιπτώσεις όπου, για την αποτελεσματικότητα της παροχής των υπηρεσιών, οι προμηθευτές μπορούν να είναι εγκατεστημένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή σε άλλες χώρες ή περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής ζώνης. 

5. Ο χρήστης (εσείς) εξασφαλίζει δια του παρόντος ότι τα παρεχόμενα στοιχεία είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεται να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση αυτών. Για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στον ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε τρίτο που είναι υπεύθυνος για τον ιστότοπο εξαιτίας της παροχής λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στα πεδία εγγραφής, την αποκλειστική ευθύνη θα φέρει ο χρήστης. 

6. Cookies: Στην παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιούμε cookies, μικρά κείμενα αρχείου με πληροφορίες σχετικά με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα, των οποίων κύριος στόχος είναι η βελτίωση της εμπειρίας σας ως χρήστη της ιστοσελίδας μας.